Dokumenter


Generelle Dokumenter

Generelle dokumenter dækker over foreningens vedtægter og forretningsordnen for foreningens generalforsamling og stormøder. Til sammen danner de grundlaget for foreningens demokratiske process. Vedtægterne kan kun ændres på foreningens generalforsamling, mens forretningsordnen kan ændres på stormøder og generalforsamlingen.

Gældende vedtægter 
Sidst ændret 11/02/2023

Forretningsorden for Stormøder og Generalforsamlinger 
Sidst ændret 11/11/2021


Beslutningspapirer

 Beslutningspapirer dækker over beslutninger truffet af stormøder eller generalforsamlingen. Beslutningspapirer kan f.eks. bruges til at oprette udvalg og definere deres kompetence- og ansvarsområder, eller til at sammenfatte mere generelle beslutninger. 


Udvalg

Beslutningspapir – Kampagneudvalget 
Sidst ændret 05/02/2022

Beslutningspapir – Mødeudvalget 
Sidst ændret 11/02/2023

Beslutningspapir – Trivselsudvalget 
Sidst ændret 11/02/2023


Andet

Beslutningspapir – Håndtering af konflikt- og personsager 
Sidst ændret 05/02/2022

Beslutningspapir – Trivselsudvalgets værdier
Sidst ændret 22/09/2022

Beslutningspapir – Brug, udlån og leje af fællesudstyr 
Sidst ændret 21/05/2022

Beslutningspapir – Ansatte i Rollespilsfabrikken 
Sidst ændret 21/05/2022

Beslutningspapir – Brug af Fabrikkens køretøjer
Sidst ændret 11/11/2022

Beslutningspapir – Retningslinjer for fondsansøgninger
Sidst ændret 11/02/2023

Beslutningspapir – Aflønning af rekruttering for Rollespilsfabrikken
Sidst ændret 11/02/2023


Referater

Referater er just det – referater af møder. Mere specifikt er der her tale om referater af foreningens stormøder og generalforsamlinger.


2023

Ordinær generalforsamling – 1. Kvartal
11/01/2023

Stormøde – 2. kvartal 
04/05/2023


2022

Ordinær generalforsamling – 1. kvartal 
05/02/2022

Stormøde – 2. kvartal 
21/05/2022

Stormøde – 3. kvartal 
30/09/2022

Stormøde – 4. kvartal 
11/11/2022


2021

Ekstraordinær generalforsamling
3. Kvartal

Stormøde – 4. kvartal 
11/11/2021


Andre dokumenter

Guide til Fabrikkens Telte