Dokumenter

Her på siden kan du finde dokumenter der er relevante for foreningens arbejde. 

Generelle Dokumenter

Generelle dokumenter dækker over foreningens vedtægter og forretningsordnen for foreningens generalforsamling og stormøder. Til sammen danner de grundlaget for foreningens demokratiske process. Vedtægterne kan kun ændres på foreningens generalforsamling, mens forretningsordnen kan ændres på stormøder og generalforsamlingen.

Gældende vedtægter (sidst ændret 11/02/2023)

Forretningsorden for Stormøder og Generalforsamlinger (sidst ændret 11/11/2021)

Beslutningspapirer

 Beslutningspapirer dækker over beslutninger truffet af stormøder eller generalforsamlingen. Beslutningspapirer kan f.eks. bruges til at oprette udvalg og definere deres kompetence- og ansvarsområder, eller til at sammenfatte mere generelle beslutninger. 

Udvalg

Beslutningspapir – Kampagneudvalget (sidst ændret 05/02/2022)

Beslutningspapir – Mødeudvalget (sidst ændret 11/02/2023)

Beslutningspapir – Trivselsudvalget (sidst ændret 11/02/2023)

Andet

Beslutningspapir – Håndtering af konflikt- og personsager (sidst ændret 05/02/2022)

Beslutningspapir – Brug, udlån og leje af fællesudstyr (sidst ændret 21/05/2022)

Beslutningspapir – Ansatte i Rollespilsfabrikken (sidst ændret 21/05/2022)

Beslutningspapir – Brug af Fabrikkens køretøjer (sidst ændret 11/11/2022)

Beslutningspapir – Retningslinjer for fondsansøgninger (sidst ændret 11/02/2023)

Beslutningspapir – Aflønning af rekruttering for Rollespilsfabrikken (sidst ændret 11/02/2023)

Referater

Referater er just det – referater af møder. Mere specifikt er der her tale om referater af foreningens stormøder og generalforsamlinger.

2021

Ekstraordinær generalforsamling – 3. Kvartal

 Stormøde – 4. kvartal (11/11/2021)

2022

Ordinær generalforsamling – 1. kvartal (05/02/2022)

Stormøde – 2. kvartal (21/05/2022)

Stormøde – 3. kvartal (30/09/22)

Stormøde – 4. kvartal (11/11/22)

2023

Ordinær generalforsamling – 1. Kvartal (11/01/23)

Andre dokumenter